Elektrik Meslek Resmi KitabıKİTABIN ÖZELLİKLERİ


* Lüks selefonlu dört renkli kapak
* Kitap sırtı ithal tutkallı
* İçindekiler ve projelerle birlikte 300 sayfa
* Birinci hamur 75 gram kağıt
* Kitap içine katlanarak yerleştirilmiş değişik projeler
KİTABIN AYRICALIKLARI
* Tüm şekil ve projeler bilgisayar ortamında yapılmıştır.
* İç tesis yönetmeliğindeki tüm değişiklikler takip edilmiştir.
* Proje çizimi, öğrencilerin anlayabileceği şekilde safha safha çizilmiştir.
* Aydınlatma ve kuvvet tablo tasarımları yürürlükteki sembollere göre hazırlanmıştır.
* Tablo montajında ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemelerle ilgili kısa ve özlü katolog bilgilerine yer verilmiştir.
* Ünite sonlarına çizilmemiş boş mimari planlar eklenmiştir.
* Boş mimari planların 30 sayfalık cevap anahtarı hazırlanmıştır.
* Uygulanmış kompanzasyon panosu hesapları ve şeması verilmiştir.
* Dış aydınlatma konusunda örnek park ve yol projesi verilmiştir.
* Tüm konularla ilgili test soru bankası disketi hazırlanmıştır.
* Dersin yıllık plan disketi hazırlanmıştır.

ELEKTRİK MESLEK RESMİ (PROJE)KİTABI
İÇİNDEKİLER
ÜNİTE I: BİNALARIN AYDINLATMA PROJELERİ 1
A - İÇ TESİS İLE İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ 1
-Önemli tanımlar 2
-Fiş ve priz düzenleri 2
-Sigortalar 3
-Aydınlatma aygıtları ve bunlara ait donanımlar 4
-Yalıtılmış iletkenler ve kablolar 5
-Eş zamanlık katsayıları 6
-Gerilim düşümü 7
-Sürekli yük akımı 9
-Kablolar 9
-İletkenlerin ve kabloların döşenmesi 10
-İletkenlerin bağlanması 12
-Elektrik tesislerinde kullanılan borular ve tesisleri 13
ELEKTRİK İÇ TESİS YÖNETMELİĞİ (ÖZET) 14
B - ELEKTRİK PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI 16
- Mimari planlar 20
- Mimari planlarda mobilya ve sabit eşyaların gösterilişi 22
-Kullanılan mimari semboller 23
-Projenin hazırlanması 24
-Aydınlatma projesinin hazırlanmasında işlem sırası 25
PROJELERDE KULLANILAN SEMBOLLER 27
C- TESİSATTA KULLANILAN KABLOLARIN KESİTLERİ,
BORU ÇAPLARI VE SİGORTA SEÇİMİ 32
1- Tesisatta kullanılan kablo kesitleri 32
2- Tesisatta kullanılan boru çapları 33
3- Sigorta seçimi 35
-Kaçak akım koruma rölesi 36
D- AYDINLATMA HESAPLARI SONUCUNU VEREN
DÜZENLENMİŞ CETVELLERİN İNCELENMESİ 39

-İç aydınlatma 40
-Aydınlatma-aydınlatma türleri 43
-Aydınlatmada kullanılan armatür tipleri 44
AYDINLATMA YÖNTEMLERİ
Yöntem I 46
-Çeşitli lambalar ve bunlara ait ışık akıları 48
-Asgari aydınlatma şiddetleri tablosu 49
Yöntem II 51
E- İLETKEN KESİTİ VE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONTROLÜ 55
-İletken kesiti 55
-Gerilim düşümü 55
F- AYDINLATMA TESİSLERİNDE ÜC FAZLI BESLEMENİN ÖNEMİ 57
-Frekans ve stroboskobik etki 57
G- ENERJİ DAĞITIM ÖZETİ VE TABLO YÜKLEME CETVELİ 58
1- Kolon şema 58
2- Tablo yükleme cetveli 60
-Daire ve apartmanlar için değişik kolon şema örnekleri 62
-Bir kolon hattının güzergahının seçimi 64
H- MALİYET HESABI 65
I- KEŞİF, ŞARTNAME, FORMLAR VE YÖNETMELİKLER 66
1- Keşif 66
2- Şartname 67
a) Teknik şartname 67
b) Özel şartname 67
3- Formlar 69
4- İç tesis yönetmelikler 71
J- ÇİZİLMİŞ BİR MİMARİ PLANIN İNCELENMESİ 74
-Mimari plan ve alıcıların plana yerleşimi 75
K- BİR DAİRELİ MİMARİ PLAN ÜZERİNDE AYDINLATMA VE
BİLDİRİM TESİSLERİNİN ÇİZİLMESİ 76

1- Yerleşim planına göre prizlerin ve priz hatlarının çizimi 76
2- Lamba ve anahtar yerlerinin çizilmesi 77
3- Lamba ve anahtarların tabloya bağlanışı 78
4- Zayıf akım tesisinin çizimi 79
5- Daha önceki çizimlerin aynı proje üzerinde gösterilmesi 80
- Kolon şema 81
Yükleme cetveli 81
-Tek Dairenin Boş Mimari Planları ...82A-B
L- ÜÇ FAZLI BESLENEN BİR APARTMANIN (5 DAİRELİ)
KOMPE PROJESİNİN İNCELENMESİ 83

a) Apartmanın Boş Mimari Planları 83
Zemin Kat Boş Mimari Planı ve Yerleşimi 84
Normal Kat Boş Mimari Planı ve Yerleşimi 85
Kolon Şeması 86
Bodrum Kat Çizilmiş Elektrik Planı 87
Zemin Kat Çizilmiş Elektrik Planı 88
Normal Kat Çizilmiş Elektrik Planı 89
Gerilim Düşümü Hesabı 90(1)
Yükleme Cetveli 90(2)
Örnek Çok Katlı Apartman Boş Mimari Planı (Bodrum Kat) 90A
Zemin Kat 90B
Normal Kat 90C

ÜNİTE II - KUVVET TESİSAT PLAN VE PROJELERİ
A - KUVVET TESİSLERİNDE KULLANILAN SEMBOLLER 91
B - İÇ TESİSAT YÖNETMELİKLERİ 92

-Elektrik makinaları 92
-İzin verilen en büyük yük değeri 92
-Motorlar 93
-Yer altı kabloları 93
-Dam direkli yapı giriş hatları 94
-Yapı bağlantı kutuları 95
-İletken ve kabloların ısınmaya karşı korunması 96
-Aşırı yüklenmeye karşı koruma 96
-İletkenlerin yüklenme cetvelleri 97
-İletken kesitlerine göre sigorta seçimi 98
C- KUVVET TESİSATI KABLO DÖŞEME USULLERİ 100
1- Duvar üzerine yapılan tesisat 102
2- Tavana monte edilen kanallarla yapılan tesisat 104
3- Beton kanal içine yapılan tesisat 106
4- Baralı dağıtım sistemleri 108
-NYY kabloların karakteristik değerleri 112
D- KABLO KESİTİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 113
-Isınma ilkesine göre kesitin belirlenmesi 113
-Mekanik dayanım ilkesine göre kesitin belirlenmesi 114
-Trifaze kesit çizelgesi 115
-Monofaze kesit çizelgesi 116
-Monoğramlarla kesitin belirlenmesi 117
E- GERİLİM DÜŞÜMÜ KONTROLÜ 119
F- KUVVET PLANLARININ ÇİZİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARI 121

-Proje çiziminde takip edilecek işlem sırası 124
G- TOPRAKLAMA VE SIFIRLAMANIN ÖNEMİ, İLGİLİ YÖNETMELİKLER 125
1- Yalıtmak suretiyle korunma 125
2- Kaçak akım koruma rölesi ile korunma 126
3- Topraklamak suretiyle korunma 127
4- Sıfırlamak suretiyle korunma 129
5- Küçük gerilim kullanmak suretiyle korunma 30
H-ENERJİ DAĞITIM ÖZETİ VE TABLO YÜKLEME CETVELLERİ 32
1-Kolon Şema 32
2- Tablo yükleme cetvelleri 33
I- SİGORTA ŞALTER VE SAYAÇ SEÇİMİ 34
-Sigorta siçim cetveli 35
-Üç fazlı motorlarda sigorta, A.A rölesi, şalter seçimi 36
J- KEŞİF, ŞARTNAME VE FORMLAR 37
a) Keşif 37
b) Şartnameler 38
c) Formlar 39
K-ÖRNEK KUVVET TESİSAT PROJELERİ 39
KUVVET UYGULAMA PROJESİ I 40
Kolon Şema 41
Gerilim Düşümü ve Yükleme Cetveli 42
KUVVET UYGULAMA PROJESİ II 43
Kolon Şema 44
Gerilim Düşümü ve Yükleme Cetveli 45
KUVVET UYGULAMA PROJESİ III 46
Kolon Şema 47
Gerilim Düşümü ve Yükleme Cetveli 148

ÜNİTE III AYDINLATMA TABLOLARI 149
A-TABLOLARLA İLGİLİ İÇ TESİS YÖNETMELİKLERİ 150
B- TABLO ÇEŞİTLERİ 154

a) Yapım gereçlerine göre tablolar 154
1- Saç tablolar 154
2- Yalıtkan gereçlerden tablolar 155
3- Dökme demir ve alüminyum tablolar 155
b) Kullanılış amaçlarına göre tablolar 155
1- Aydınlatma dağıtım tabloları 155
2- Kuvvet dağıtım tabloları 156
3- Kumanda dağıtım tabloları 156
4- Kumanda ve kontrol dağıtım tabloları 157
5- Şantiye dağıtım tabloları 157
6- Etanş dağıtım tabloları 158
-Dahili tip pano çeşitleri 159
-Kontrol teknolojisine göre tablolar 160
C- TABLO MONTAJINDA KULLANILAN GEREÇLER 161
-Baralar 161
-Şalterler 161
-A.A röleleri 164
-Otomatlar 165
-Devre kesiciler 166
-NH sigortalar 167
-Kaçak akım koruma şalterleri 168
-Sayaçlar 169
-Motor koruma rölesi 170
-Kontaktörler 171
-Ölçü aletleri 172
-İletkenler 172
-Klemensler 173
-Kablo pabuçları 173
D- AYDINLATMA DAĞITIM TABLO ŞEMALARININ İNCELENMESİ 174
-Ünite I'de çizilen proje I'e ait dağıtım tablosu 174
-Ünite I'de çizilen proje II'ye ait dağıtım tablosu 174
-Aydınlatma dağıtım tablo şemaları 175

ÜNİTE IV KUVVET TABLO PANOLARI 177
A- KUVVET DAĞITIM TABLOLARI VE BAĞLANTI ŞEMALARI 178
B- PANO VE TABLOLARLA İLGİLİ ŞARTNAMELER 184
C- OTOMATİK ÇALIŞAN 1'DEN FAZLA MODORLA TAHRİKLİ MAKİNALARA
AİT KUMANDA TABLOSUNUN RESİMLERİ VE BAĞLANTI ŞEMALARI 187
D- ÜNİTE II'DE ÇİZİLEN DAĞITIM TABLOLARIN ÇİZİMİ 190

-Kuvvet projesi I'in tablosu 190
-Kuvvet projesi II'nin tablosu 190
E- KOMPANZASYON PANOLARININ TANITILMASI VE ÖRNEK KOMPANZASYON PANOSU ÇİZİMİ 192
a) Reaktif güç kompanzasyonunun önemi 192
b) Kompanzasyon çeşitleri 193
1- Tek tek kompanzasyon 193
a) Aydınlatmada kompanzasyon 193
b) A.A motorlarında kompanzasyon 194
2- Grup kompanzasyonu 196
3- Merkezi kompanzasyon 196
Güç Faktörünün İyileştirilmesi için 400 woltluk Barada Kondansatör Gücünün
Hesaplanması 196
Otomatik Kompanzasyon Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar 198
Reaktif rölenin Bağlanması 199
Gerekli Kondansatör Gücünün Seçimi 200
Kompanzasyon Tesislerinde Kullanılacak Malzemelerin Seçim Cetvelleri 202
Uygulanmış Otomatik Kompanzasyon Panosu Bağlantı Şeması 203
Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelikler 205

ÜNİTE V DIŞ AYDINLATMA
A- DIŞ AYDINLATMADA KULLANILAN AR MATÜRLER 208
-Dış Aydınlatmada Kullanılan Armatürler 208
1- Işık dağılım eğrisi dar olan aydınlatma armatürü 208
2- Işık dağılım eğrisi orta dar olan aydınlatma armatürü 208
3-Işık dağılım eğrisi geniş olan aydınlatma armatürü 209
4- Işık dağılım eğrisi orta geniş olan aydınlatma armatürü 209
-Yollarda aydınlatma aygıtlarının yerleştirilmesi 209
B- DIŞ AYDINLATMA HESAPLARI 213
C- DIŞ AYDINLATMA SEMBOLLERİ 216
D- PARK BAHÇE GİBİ DIŞ AYDINLATMAYA AİT PROJELERİN İNCELENMESİ 217

1- Park aydınlatma projesi 218
2- Cadde aydınlatma projesi 219

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !